The Best From Australia – Bộ Ba Bò Úc Hảo Hạng (4-5 người)

1.150.000

Giảm 20% Trực Tiếp Trên Đơn Cho Combo Bộ 3 Thịt Bò Úc Hảo Hạng Wagyu Cassino, Black Angus Onio, Sondella