The World’s Best Mix Wagyu – Bộ Ba Bò Wagyu Hảo Hạng (3-4 người)

2.200.000

Giảm Ngay 20% Trực Tiếp Trên Đơn Cho Combo Dành Cho 3-4 người Gồm Thịt Bò Nhật Kobe A5, Thịt Bò Wagyu Úc và Nhật