The Trio From Japan – Bộ Ba Bò Nhật Hảo Hạng (3-4 người)

2.550.000

Giảm 20% Trực Tiếp Trên Đơn Cho Combo Bộ 3 Thịt Bò Nhật Hảo Hạng Kobe A5, Shinshu Wagyu A4, A5. Mua Ngay