The World’s Best Mix – Đại Hội Thịt Thế Giới (3-4 người)

1.800.000

Giảm Ngay 20% Trực Tiếp Trên Đơn Cho Combo Dành Cho 3-4 người Gồm Thịt Bò Nhật Kobe A5, Thịt Bò Wagyu Úc và Nhật